Error showing flash-object.


Ben ik een vrijzinnig-humanist?

Een vrijzinnig-humanist is iemand die objectief omgaat met dagdagelijkse situaties, die zijn gezond verstand gebruikt. Een persoon die zinnige vragen kan stellen, zelfkritiek uitoefent en voor wie humanistische waarden prioritair zijn.

Vrijzinnigheid = methode (Vrij onderzoek)
- Vrijzinnigheid is een methode van het Vrij Onderzoek, namelijk het op een objectieve wijze omgaan met problematische situaties. Zonder vooroordelen en bijgeloof! Dat is de houding van een vrijzinnige;
- Elke vrijzinnige is uniek; iedereen komt tot een eigen invulling, een eigen beeld van de realiteit en vormt zijn eigen mening;
- Iemand die de reacties en gedachten van anderen kan aanvaarden, respecteren en in vraag stellen;
- iemand die rekening houdt met emoties en niet enkel met de ratio.

Humanisme = waarden
tolerantie, pluralisme; solidariteit; menselijkheid; redelijkheid; dialoog; gelijkwaardigheid; inclusiviteit; ecologische waarden; democratie...
De klemtoon ligt op het respect voor een persoon, niet noodzakelijk voor zijn ideeën.

Een vrijzinnig-humanist
combineert zijn vrijzinnige houding met humanistische waarden. Dat maakt hem uniek. Het vrijzinnig-humanisme is een levensbeschouwing die de vrijheid toelaat om spiritueel te zijn zonder godsdienstig te zijn. Een vrijzinnige humanist mag kiezen hoe hij of zij het leven wenst in te vullen.
 


Volgt je kind niet-confessionele zedenleer? Dan heb je voor je kind(eren) gekozen voor een morele vorming in een open geest, waarbij hij/zij op weg wordt geholpen om zelf normen en waarden te ontdekken en zo een zelfstandig en kritisch ingesteld mens te worden.

 


Humanistische Jongeren (Hujo) vzw is een vrijzinnig humanistische jeugdvereniging. Hujo wil kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar verenigen en hen uitdagen om voor zichzelf te denken en initiatief te nemen. Deze vereniging organiseert fijne vakanties (6-15j) en vorming (+16j.) 

www.hujo.be